Some tools for building mobile apps

Chúng ta có thể sử dụng app inventor để làm 1 số app đơn giản cho IOs và Android. Ngoài ra còn có một vài công cụ để xây dựng app phức tạp và đa dạng hơn. Có thể tham khảo giống như đường link sau http://mashable.com/2013/12/03/build-mobile-apps/ Advertisements

Advertisements

Something about Portfolio ( reference )

Jamin's portfolio for camp mobile_compact.version from Jamin Park http://www.yanivfridman.com/ http://www.neekoe.com/ http://www.sandervandijk.tv/ http://visualcommunication.tistory.com/plugin/CallBack_bootstrapperSrc?nil_profile=tistory&nil_type=copied_post http://www.portfoliohandbook.com/PortfolioHandbook_UCID12.pdf Motion Graphic Portfolio Download this AE source project: bit.ly/XdQINU

Advertisements