Những chú ý khi làm mới Portfolio

Design Director của Facebook đưa ra các tiêu chuẩn khi xem xét Portfolio

Hằng ngày có rất nhiều Portfolio của sinh viên gửi vào để tuyển dụng đầu vào. Tuy nhiên khi xem xét thì có rất nhiều điểm đáng tiếc, không phải nói về cách biểu hiện bị giới hạn mà nói tới các thành phần về Concept, Idea tất cả bị bỏ lỡ và rất nhiều Portfolio hầu như chỉ tập trung vào trang trí hay cảm mỹ thuật.

Một số chú ý sau giúp bạn điều chỉnh Portfolio tốt hơn

——–

[ Tóm tắt nội dung ]
Các tiêu chuẩn khi xem xét Portfolio

/ Idea
Tại sao làm như vậy?
Giải thích luận lý tại sao lại làm cái này?
Định ra được vấn đề mang tính thực tế và cách giải quyết?

/ Tính ứng dụng
Tính ứng dụng có dễ dàng?
Các phương cách hoạt động có chính xác không?
Có nắm bắt được rõ ràng nền tảng tương tác phổ biến không?

/ Thái độ tinh thần
Có chính xác làm sản phẩm đó không?
Có thật sự đóng góp công sức vào sản phẩm không?
Phong cách khi presentation có thể đa dạng nhưng nên chú ý
1) Phát biểu có keynote dễ hiểu
2) Folder riêng để trình bày các tác phẩm trước

Trong trường hợp bị trùng khớp tác phẩm.
Giải thích phác thảo idea ban đầu cũng như dự thảo vấn đề sao thiết kế như vậy, sau đó nêu lên lý do và luận lý kết thúc.

Có thể tham khảo thêm phương pháp tuyển dụng designer của Facebook như link sau

http://ppss.kr/archives/20660

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s